Autorský a technický dozor stavby

Kompletní provedení autorského a technického dozoru stavby a výkon spolupráce při zadávání zakázky dodavateli stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:

   • Dohled nad dodržením dokumentace schválené ve stavebním řízení, dohled nad dodržením podmínek pravomocného stavebního povolení.

   • Poradenský servis za účelem řádného provedení stavby v souladu s dokumentací pro provedení stavby.

   • Posouzení návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky od projektovaného stavu.

   • Vyjádření se k požadavkům dodavatele stavby na větší nebo menší množství výrobků nebo práce oproti schválené projektové dokumentaci.

   • Sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby.

   • Účast na kontrolních dnech stavby, na odevzdání nebo převzetí ucelených částí stavby a při kolaudačním řízení.

   • Účast při výběru dodavatele stavby, technické posouzení jednotlivých nabídek a jejich srovnatelnosti v technické a kvalitativní úrovni.

   • Posouzení a kontrola referenčních výrobků stavby.