Pro Vás

Předmětem činnosti společnosti CEDE Studio, s.r.o. jsou zejména následující práce:

    • Projektová činnost

    • Autorský a technický dozor stavby

    • Inženýrská činnost

    • Odborné posudky a poradenství