Kvalifikace a oprávnění

Společnost CEDE Studio, s.r.o. je zapsána jako společnost s ručením omezeným v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce číslo 92182, a to k datu 03/03/2003. Předmětem podnikání společnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání, jsou následující činnosti:

    • projektová činnost ve výstavbě

    • provádění staveb, jejich změn a odstraňování

    • inženýrská činnost v investiční výstavbě

    • činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

    • grafické a kresličské práce

    • realitní činnost

    • zprostředkování obchodu


Oprávnění k činnostem projektová činnost ve výstavbě a provádění staveb, jejich změn a odstraňování vzniklo na základě osvědčení o autorizaci vydaném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., Zákon o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, kterými je:

    • Ing. Martin Pekárek autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, je veden v seznamu autorizovaných osob pod číslem 0008498 dle osvědčení o autorizaci č. 24228 ze dne 27/11/2003.

Přílohy:
Výpis z obchodního rejstříku Výpis z obchodního rejstříku
Autorizační list - Pekárek Autorizační list - Pekárek
Živnostenský list - Grafické práce a kreslířské práce Živnostenský list - Grafické práce a kreslířské práce
Živnostenský list - Inženýrská činnost v investiční výstavbě Živnostenský list - Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Živnostenský list - Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury Živnostenský list - Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
Živnostenský list - Projektová činnost ve výstabě Živnostenský list - Projektová činnost ve výstabě
Živnostenský list - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Živnostenský list - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Živnostenský list - Realitní činnost Živnostenský list - Realitní činnost
Živnostenský list - Zprostředkování obchodu Živnostenský list - Zprostředkování obchodu